Calculul retinerilor din salariu daca un angajat are mai multe popriri, fiecare de 1/3 din venit?

Calculul retinerilor din salariu daca un angajat are mai multe popriri cateodata poate fi o reala provocare, mai ales daca popririle vin de la executori judecatoresti diferiti. Trebuie tinuta evidenta separata pe fiecare executor, pe fiecare suma, in fiecare luna trebuie virata suma corespunzatoare, iar daca se termina de achitat o suma , atunci celelelalte retineri trebuie recalculate. Dar, cum calculam exact

EXEMPLU:

Daca un salariat are 4 popriri pe salariu instituite de executori judecatoresti diferiti si au aceeasi ordine de preferinta, pentru credite neachitate, fiecare de 1/3 din salariu, cum se fac retinerile corect?

SOLUTIE:

In cazul in care un angajat are mai multe popriri pe salar, fiecare cu cate 1/3 din salar, acestuia i se vor retine sumele datorate in conformitate cu Codul Muncii (Lege 53/2003).

Retinerile din salar nu pot fi operate decat daca sunt in conditiile prevazute de lege.

Reglementarea retinerilor din remuneratie sunt reglementate de art. 169 si art. 257 si indiferent de cate popriri pe salar are un angajat acestuia nu i se poate retine mai mult de jumatate din salariul net.

Astfel se va respecta reglementarea legala, se va retine 1/2 din salar pentru toate popririle si se va imparti suma intre executorii judecatoresti proportional cu creanta fiecaruia.

Extras art. 169 si art. 257 din Codul muncii, valabil la data de 16.01.2021

Art. 169

(1)Nicio retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege.

(2)Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

(3)in cazul pluralitatii de creditori ai salariatului va fi respectata urmatoarea ordine:

a)obligatiile de intretinere, conform Codului familiei;

b)contributiile si impozitele datorate catre stat;

c)daunele cauzate proprietatii publice prin fapte ilicite;

d)acoperirea altor datorii.

(4)Retinerile din salariu cumulate nu pot depasi in fiecare luna jumatate din salariul net.

Art. 257

(1)Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului la care este incadrata in munca.

(2)Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza jumatate din salariul respectiv.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *