Zilierii sunt folositi pentru prestarea de activitati necalificate cu caracter ocazional, ori de cate ori o firma nu are nevoie de personal pe o perioada mai mare de 120 zile intr-un an. Ultima actualizare: 10.02.2021 Definitii Zilierul cf. legii 52/2011 este persoana fizica, cetatean roman sau strain, ce are capacitateCiteste tot