Cazare salariati fara documente – noapte fara cazare

Exemplu: Salariati plecati in delegatie in zone unde nu exista unitati de cazare si acestia se cazeaza la diverse persoane si nu primesc factura aferenta cazarii. Cum se poate deduce si inregistra in contabilitate suma aferenta cazarii?

Valabil pentru:

– cazari in case/apartamente inchiriate de la persoane fizice fara factura si/sau contract de inchiriere

– cazari la rude, prieteni, cunostinte

 Solutie

Delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, a unor activitati in afara locului muncii si poate avea o durata de cel mult 60 de zile calendaristice. Aceasta se poate prelungi cu acordul scris al angajatului pentru perioade succesive de maxim 60 de zile.

Refuzul angajatului de a merge intr-o delegatie sau sa prelungeasca aceasta perioada nu poate atrage sanctionarea disciplinara a acestuia.

Cazarea angajatilor aferenta delegarii acestora trebuie justificata cu documente justificative.

Nu este plafonata de codul fiscal, iar pentru angjator reprezinta o cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil, iar TVA-ul aferent facturilor de cazare poate fi dedus.

Conform Codului fiscal art. 76, alin. 2, lit k

k) indemnizațiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariați, potrivit legii, pe perioada delegarii/detasarii, dupacaz, in altalocalitate, in țara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) in țara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotarare a Guvernului pentru personalul autoritaților si instituțiilor publice;

(ii) strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna prin hotarare a Guvernului pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 Aceste plafoane se aplica diurnei stabilita pentru angajatii institutiilor publice cf cu art. 1 alin. (2) si alin. (4) din anexa la HG 414/2018. In acest moment diurna este in valoare de 20 lei.

 Decontarea cheltuielilor de cazare fara prezentarea documentelor justificative este posibila doar pentru angajatii institutiilor publice conform prevederile art. 1 alin. (2) si alin. (4) din anexa la HG 414/2018 – o alocatie de cazare in valoare de 230 lei/zi.

Codul fiscal nu face nici o referire la alocatia de cazare, doar la indemnizatia de delegare.

De asemenea se precizeaza clar indemnizatiile si alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare.

Numai cheltuielile cu indemnizatia de delegare (diurna) se poate deconta fara documente justificative, in conditiile prevazute de Codul fiscal coroborat cu 1 alin. (2) si alin. (4) din anexa la HG 414/2018

Concluzie:

In cazul dat, daca angajatii nu pot justifica cu documente cazarea, atunci aceste cheltuieli vor fi considerate avantaje salariale si se vor retine contributii sociale si impozit conform cu art 76, alin. 2 din Codul fiscal.

Vezi un articol complet despre diurna legala actualizat periodic la zi

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *