Contract de munca cu timp partial. Ore suplimentare prestate de angajat

In cazul in care un angajat are contract individual de munca cu timp partial, acesta poate presta ore suplimentare?

Contractul individual de munca cu timp partial este reglementat la capitolul VIII: Contractul individual de munca cu timp partial.

Art. 103

Salariatul cu fractiune de norma este salariatul al carui numar de ore normale de lucru, calculate saptamânal sau ca medie lunara, este inferior numarului de ore normale de lucru al unui salariat cu norma intreaga comparabil.

Art. 105

(1)Contractul individual de munca cu timp partial cuprinde, in afara elementelor prevazute la art. 17 alin. (3), urmatoarele:

a)durata muncii si repartizarea programului de lucru;

b)conditiile in care se poate modifica programul de lucru;

c)interdictia de a efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor acestora.

(2)In situatia in care intr-un contract individual de munca cu timp partial nu sunt precizate elementele prevazute la alin. (1), contractul se considera a fi incheiat pentru norma intreaga.

 Concluzie:

Conform art 105 din Codul muncii, angajatul cu timp partial nu poate efectua ore suplimentare decat daca sunt cazuri de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor acestora.

Angajatorul daca are nevoie ca angajatul sa munceasca mai mult decat in prezent, atunci poate modifice contractul de munca cu timp partial in contract de munca full-time, sau sa mareasca durata orelor contractului cu timp partial de la 2 ore la 4 ore sau 6 ore, in functie de actualul contract si orele care se doresc a fi lucrate.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *