Delegarea angajatilor in strainatate

Delegarea angajatilor in strainatate – informarea acestora

Ce trebuie sa faca angajatorul cu privire la angajat atunci cand contracteaza o lucrare in strainatate?

Daca angajatul va desfasura activitatea cu contract de munca la angajatorul roman atunci angajatorul are urmatoarele obligatii: (art.18-codul muncii)

 • Comunicarea in timp util a deplasarii
 • Durata perioadei in care angajatul va sta in strainatate
 • Moneda in care se va plati drepturile salariale
 • Modalitatea de plata a salariului
 • Valoarea salariului
 • Conditii de clima
 • Conditii de munca
 • Prestatiile in natura/bani aferente desfasurarii activitatii
 • Principalele reglementari ale legislatiiei muncii din tara de deplasare
 • Obiceiuri ale statului respectiv care pot sa ii puna in pericol viata angajatului, sanatatea si siguranta personala
 • Conditii de repatriere
 • Cuantumul diurnei

Toate aceste conditii vor fi cuprinse in contractul de munca sau se va incheia act aditional la contractul de munca.

Informatiile de baza pe care angajatorul trebuie sa le comunice angajatului referitor la activitatea prestata sunt: (art.17, alin. 3 – codul muncii)

 • identitatea partilor;
 • locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;
 • sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
 • functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
 • criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
 • riscurile specifice postului;
 • data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
 • in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;
 • durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
 • conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
 • salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
 • durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
 • indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
 • durata perioadei de proba.

Legislatie de referinta pentru informarea angajatului este codul muncii art.17 si art. 18.

Detasare in state membre UE

Pentru detasarea in statele membre UE persoanlul detasat va primi salariul corespunzator cu legislatia statului unde este detasat.

Se aplica legea 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale.

Art. 8 – lege 16/2017

Salariatii detasati de pe teritoriul Romaniei in cadrul prestarii de servicii transnationale beneficiaza, indiferent de legea aplicabila raportului de munca, de conditiile de munca stabilite prin acte cu putere de lege, acte administrative, prin conventii colective sau sentinte arbitrale de generala aplicare, valabile in statul membru, altul decat Romania, sau in Confederatia Elvetiana, pe teritoriul caruia/careia sunt prestate serviciile, cu privire la:

a) durata maxima a timpului de munca si durata minima a repausului periodic;

b) durata minima a concediilor anuale platite;

c) remuneratia aplicabila pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania, sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, inclusiv plata orelor suplimentare, cu exceptia contributiilor prevazute de Legea nr. 1/2020;

d) conditiile pentru punerea la dispozitie a salariatilor, in special de catre agentii de munca temporara;

e) sanatatea, securitatea si igiena in munca;

f) masurile de protectie aplicabile conditiilor de munca pentru femeile insarcinate sau pentru cele care au nascut recent, precum si pentru copii si tineri;

g) egalitatea de tratament dintre barbati si femei, precum si alte dispozitii in materie de nediscriminare.

h) conditiile privind cazarea salariatilor atunci cand sunt oferite de angajator salariatilor trimisi sa exercite temporar lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu la un alt loc de munca decat locul lor de munca obisnuit;

i) indemnizatiile sau rambursarea cheltuielilor de transport, cazare si masa pentru salariatii obligati din ratiuni profesionale sa calatoreasca catre si de la locul lor de munca obisnuit in statul membru pe teritoriul caruia sunt detasati sau in cazul in care acestia sunt trimisi temporar de angajatorul lor de la locul lor de munca obisnuit la un alt loc de munca, in conformitate cu legislatia sau contractul colectiv de munca cu aplicabilitate generala din statul gazda.

diurna interna 2021

Cum se poate prelungi durata deplasarii unui angajat in exteriorul tarii?

Conform codului muncii delegarea, in principiu, se face pe o perioada de maxim 60 de zile calendaristice.

Totusi delegarea se poate prelungi cu acordul in scris al angajatului pentru inca 60 de zile.

Conform cu articolul 44 din codul muncii:

Art. 44 Durata delegarii

(1) Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegarii nu poate constitui motiv pentru sanctionarea disciplinara a acestuia.

(2) Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.

Art. 44 poate fi interpretat si se poate intelege ca un angajat poate fi delegat pentru mai multe perioade si suma zilelor acestor perioade sa fie maxim 60 zile calendaristice sau poate fi delegat pentru perioade succesive de maximum 60 de zile fiecare perioada.

Problema care se poate ridica datorita delegarii pe perioade mai mari de 120 de zile pe an este in cazul unui control fiscal, cand organele fiscului pot reconsidera cheltuielile cu diurna. Dar, avand in vedere continutul foarte interpretabil al art. 44 din codul muncii, daca angajatorul are acordul scris al angajatului pentru prelungire, acesta poate trimite fara probleme angajatul in deplasare.

Daca angajatul este delegat in strainatate acesta poate fi detasat pe o perioada de 24 de luni, daca s-a obtinut pentru salariat documentul portabil A1.

Diurna in valuta

Termenul de diurna este folosit de legiuitor pentru angajatii unitatilor de stat, iar pentru domeniul privat termenul este indemnizatia de deplasare sau delegare. Cu toate acestea in practica termenul folosit de toata lumea este diurna.

Diurna in valuta se acorda pentru deplasarile externe si se determina in functie de mijlocul de transport folosit astfel:

 • din momentul decolarii avionului, la plecarea in strainatate, si momentul aterizarii avionului, la sosirea in tara, de si pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a Romaniei;
 • din momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, atat la plecarea in strainatate, cat si la inapoierea in tara;
 • pentru fractiunile de timp care nu insumeaza 24 de ore, diurna se acorda astfel: 50% pana la 12 ore si 100% pentru perioada care depaseste 12 ore.

Cuantumul diurnei pentru tarile din UE este de 35 euro.

Diurna maxima netaxata si neimpozabila este de 35 euro*2.5 = 87.5 euro (sau conform grilei din HG 518/2015).

Diurna se acorda pentru salariatii care sunt in deplasare si nu sunt detasati. Daca angajatul este detasat atunci i se va suspenda contractual de munca si va fi angajat la angajatorul din afara. I se va plati salariul, impozitele si contributiile conform cu legislatia in vigoare a statului in care va fi detsat.

Daca de exemplu, un angajat cu contract de munca in Romania de 8 ore este trimis in alt stat UE in deplasare, dar acolo va munci doar 4 ore pe zi, avand in vedere ca acesta presteaza un serviciu in alata parte decat este stabilit in contractual de munca, diurna maxima deductibila care ii poate fi platita este de 87.5 euro. Minimul diurnei este de 35 euro/zi.

De asemenea angajatorul are obligatia de a-i plati salariul normal in Romania cu toate taxele si impozitul aferent.

Cheltuielile de transport si de cazare de asemenea ii sunt decontate.

Vezi si alte spete referitoare la delegare/detasare diurna

Daca vrei sa afli mai multe despre diurna ai AICI un articol complet iar daca vrei sa descarci ebook-ul gratuit de 42 de pagini despre diurna sa click AICI

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *