Telemunca vs munca la domiciliu – tabel comparativ 2021

Telemunca vs munca la domiciliu tabel comparativ 2021

telemunca 2021

 

 TELEMUNCAMUNCA LA DOMICILIU
LegislatieLegea 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemuncaLege 53/2003 Codul muncii (art. 108-art. 110)
Lege 53/2003 Codul muncii
DefinitieTelemunca este forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor, iar telesalariatul este orice salariat care desfasoara activitate in conditiile prezentate mai sus.Munca la domiciliu este definite ca activitate a salariatilor care isi indeplinesc activitatile specifice functiei pe care o detin la domiciuliul sau resedinta acestora, adica unde se afla locuinta principala sau secundara, asa cum este prevazut in Codul civil (Lg/ 287/2009, art. 87 si 88)
Act necesarAct aditional la contract privind telemuncaContract individual de munca
Program de lucruProgram stabilit impreuna cu angajatorulAngajatul stabileste programul de munca
Desfasurare
activitate
Alt loc decat cel organizat de angajator (de acasa sau alt loc) Domiciliul sau resedinta salariatului
Mod de desfasurare activitateFolosind tehnologia informatiei si comunicatiei. Specificul telemuncii este dat de procesare, transformare, manipulare si difuzare de informatiiFolosind materii, prime, ollecti furnizate de angajator pentru executarea anumitor produse sau lucrari
Exemple activitatiAnalisti, programatori, informaticieniCroitori, ingineri, contabili, economisti
Perioada activitatiiPerioada determinata, stipulate expres in contractul de munca (cel putin o zi pe luna). Perioada poate fi prelungita prin act aditional la contractul de munca.Permanenta
VerificareAngajatorul are dreptul de a verifica activitatea salariatului in conformitate cu programul si modalitatea de realizare a controlului asa cum a fost ollectiv impreuna cu angajatul.Angajatorul poate sa verifice activitatea salariatului in conditiile stabilite expres prin ollective de munca
angajatAvand in vedere tehnologia informatiei, angajatorul poate verifica prin programe informatice modul de desfasurare a activitatii (durata muncii, eficienta, rezultatele obtinute).
Daca activitatea de telemunca se desfasoara la domiciliul salariatului controlul se efectueaza cu notificare prealabila a salariatului si cu consimtamantul acestuia.
Obligatii angajatorSuportarea cheltuielilor cu tehnologia informatiei necesare pentru desfasurarea activitatii.Angajatorul trebuie sa asigure transportul la si de la domiciuliul angajatului a materiilor prime, materialelor pe care le foloseste angajatul, dar si produselor lucrate de acesta
Suportarea cheltuielilor cu transportul materialelor necesare angajatilor
PontajPontajul se face conform cu ce este stipulat in contractul de muncaPontajul se face zilnic, in functie de orele prestate de fiecare salariat in conditiile din contractual de munca
CIMContractul de telemunca trebuie sa contina in plus pe langa elementele obligatorii, urmatoarele:Contractul de munca la domiciliu trebuie sa contina in plus pe langa elementele obligatorii, urmatoarele:
- precizarea expresa ca salariatul lucreaza in regim de telemunca;– precizarea expresa ca salariatul lucreaza de la domiciliu;
- perioada si/sau zilele in care telesalariatul isi desfasoara activitatea la un loc de munca organizat de angajator;– programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea salariatului;
- locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, convenite de parti;– obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului, dupa caz, a materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza in activitate, precum si a produselor finite pe care le realizeaza.
- programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului si modalitatea concreta de realizare a controlului;
- modalitatea de evidentiere a orelor de munca prestate de telesalariat;
- responsabilitatile partilor convenite in functie de locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, ollectiv responsabilitatile din domeniul securitatii si sanatatii in munca;
- obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la locul desfasurarii activitatii de telemunca al materialelor pe care telesalariatul le utilizeaza in activitatea sa, dupa caz;
- obligatia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozitiile din reglementarile legale, din ollective colectiv de munca aplicabil si/sau regulamentul intern, in ollecti protectiei datelor cu ollectiv personal, precum si obligatia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
- masurile pe care ie ia angajatorul pentru ca telesalariatul sa nu fie izolat de restul angajatilor si care asigura acestuia posibilitatea de a se intalni cu colegii in mod regulat;
- conditiile in care angajatorul suporta cheltuielile aferente activitatii in regim de telemunca.
SSM si SSUAngajatorul are urmatoarele obligatii specific:Angajatorul trebuie sa asigure sanatatea si protectia muncii in toate aspectele legate de munca in conformitate cu lg. 319/2016
-   asigurarea mijloacele aferente tehnologiei informatiei si comunicatiilor si/sau echipamentele de munca sigure necesare prestarii muncii, partile putand conveni printr-un acord scris sa fie utilizate cele proprii ale telesalariatului, cu specificarea conditiilor de utilizare;
- instalarea, verificarea si intretinerea echipamentului de munca necesar, cu exceptia cazului in care partile convin altfel;
- asigurarea conditiilor pentru ca telesalariatul sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de desfasurare a activitatii de telemunca si utilizarii echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfasurare a activitatii de telemunca, la introducerea unui nou echipament de munca, la introducerea oricarei noi proceduri de lucru, in conformitate cu lg. 319/2016
Revisal Se transmiteSe transmite
DrepturiToate drepturile care sunt recunoscute prin lege, regulament intern si contractele ollective de munca aplicabile.Toate drepturile care sunt recunoscute prin lege, regulament intern si contractele ollective de munca aplicabile.
Tichete de masaTelesariatii beneficiaza de tichete de masa cf. legii nr. 165/2018Salariatii care lucreaza de acasa beneficiaza de tichete de masa cf. legii nr. 165/2018

Alte spete telemunca

Link catre sectiunea dedicata telemuncii

Telemunca, mod de organizare, legislatie specifica, contraventii, contract de munca, aspecte fiscale activitate de telemunca

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *