Tichete de masa angajati cu timp partial si mai multe contracte de munca

Tichete de masa angajati cu timp partial si mai multe contracte de munca

Exemplu: O persoana are 2 contracte de munca cu timp partial, poate primi tichete de masa de la ambii angajatori?

Solutie:

Angajatii cu contract de munca cu timp partial au aceleasi drepturi ca angajatii angajati cu norma intreaga cf. art. 106 din codul muncii.

Tichete de masa se acorda in baza legii 165/2018. Un angajat nu poate primi lunar un numar mai mare de tichete decat zilele lucrate, dar nici mai mare decat numarul de zile lucratoare din luna.

Conform normelor de aplicare ale legii 165/2018

Art. 10
(1) In cazul tichetelor de masa, angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masa pentru fiecare zi lucratoare din luna pentru care se efectueaza distribuirea/ transferul valorii nominale a tichetelor de masa, dupa caz. In sensul prezentelor norme nu se considera zile lucrate perioadele in care salariatii:
a) efectueaza concediul de odihna, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit Hotararii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, republicata, cu modificarile ulterioare, si respectiv, potrivit contractelor colective de munca;
b) beneficiaza de zile libere platite, in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale Ordonantei Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, cu modificarile ulterioare, precum si de zile festive si de sarbatoare legale sau de alte zile libere acordate conform Hotararii Guvernului nr. 250/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, si, respectiv, contractelor colective de munca;
c) potrivit dispozitiilor legale, sunt delegati sau detasati in afara localitatii in care isi au locul permanent de munca si primesc indemnizatie de delegare sau de detasare;
d) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, sunt absenti de la locui de munca ori se afla in alte situatii stabilite de angajator impreuna cu organizatiile sindicale ori, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.
(3) Salariatii beneficiaza lunar de un numar de tichete de masa cel mult egal cu numarul de zile lucrate, iar acest numar nu poate depasi numarul de zile lucratoare din luna pentru care se acorda tichetele.
(4) In cazul salariatilor angajati in baza unui contract individual de munca cu timp partial, precum si in cazul cumulului de functii, biletele de valoare, cu exceptia tichetelor cadou si tichetelor culturale, pot fi acordate numai de catre angajatorii unde salariatii in cauza isi au functia de baza, potrivit legii. In cazul in care nu se poate stabili functia de baza, beneficiarul biletelor de valoare alege, in scris, angajatorul care ii va acorda biletele de valoare, avand obligatia de a transmite, in termen de maximum 10 zile lucratoare, si catre ceilalti angajatori optiunea realizata. In cazul tichetelor de masa, prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

Tichetele de masa se primesc doar pentru veniturile de la functia de baza.

Functia de baza pentru angajatii cu mai multe contrate de munca se stabileste de angajat, acolo unde considera acesta ca este, pentru un singur loc de munca. Angajatul trebuie sa completeze in acest sens o declaratia pe propria raspundere.

Functia de baza este reglementata de codul fiscal astfel:

Art. 7, alin. 2: activitate dependenta la funcția de baza – orice activitate desfasurata in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, declarata angajatorului ca functie de baza de catre angajat; in cazul in care activitatea se desfasoara pentru mai multi angajatori, angajatul este obligat sa declare numai angajatorului ales ca locul respectiv este locul unde exercita funcția pe care o considera de baza;

La schimbarea locului de munca angajatul are obligatia depunerii unei declaratii pe propria raspundere ca renunta la functia de baza de la angjatorul la care a ales inital.

Concluzie: Un angajat cu mai multe contracte de munca cu timp partial ,poate primi tihete de masa, doar de la functia de baza si doar pentru zilele lucrate cu conditia ca numarul tichetelor sa nu depaseasca numarul zilelor lucratoare din luna.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *