Tichete de masa – telemunca si munca la domiciliu

Ultima actualizare si imbunatatire de continut a avut loc la data de 12.02.2021

Tichete de masa telemunca si munca la domiciliu – exemplu

Angajatii care sunt in regim de telemunca primesc tichete de masa?

Se aplica pentru:

– angajati cu regim de telemunca

– angajati cu regim de munca la domiciliu

Solutie:

Tichetele de masa se acorda in baza legii 165/2018. Un angajat nu poate primi lunar un numar mai mare de tichete decat zilele lucrate, dar nici mai mare decat numarul de zile lucratoare din luna.

Conform normelor de aplicare ale legii 165/2018

Art. 10
(1
) In cazul tichetelor de masa, angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masa pentru fiecare zi lucratoare din luna pentru care se efectueaza distribuirea/ transferul valorii nominale a tichetelor de masa, dupa caz. In sensul prezentelor norme nu se considera zile lucrate perioadele in care salariatii:
a) efectueaza concediul de odihna, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit Hotararii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, republicata, cu modificarile ulterioare, si respectiv, potrivit contractelor colective de munca;
b) beneficiaza de zile libere platite, in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale Ordonantei Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, cu modificarile ulterioare, precum si de zile festive si de sarbatoare legale sau de alte zile libere acordate conform Hotararii Guvernului nr. 250/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, si, respectiv, contractelor colective de munca;
c) potrivit dispozitiilor legale, sunt delegati sau detasati in afara localitatii in care isi au locul permanent de munca si primesc indemnizatie de delegare sau de detasare;
d) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, sunt absenti de la locui de munca ori se afla in alte situatii stabilite de angajator impreuna cu organizatiile sindicale ori, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.
(3) 
Salariatii beneficiaza lunar de un numar de tichete de masa cel mult egal cu numarul de zile lucrate, iar acest numar nu poate depasi numarul de zile lucratoare din luna pentru care se acorda tichetele.
(4) In cazul salariatilor angajati in baza unui contract individual de munca cu timp partial, precum si in cazul cumulului de functii, biletele de valoare, cu exceptia tichetelor cadou si tichetelor culturale, pot fi acordate numai de catre angajatorii unde salariatii in cauza isi au functia de baza, potrivit legii. In cazul in care nu se poate stabili functia de baza, beneficiarul biletelor de valoare alege, in scris, angajatorul care ii va acorda biletele de valoare, avand obligatia de a transmite, in termen de maximum 10 zile lucratoare, si catre ceilalti angajatori optiunea realizata. In cazul tichetelor de masa, prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

In prezent nu se mai conditioneaza acordarea tichetelor de masa de prezenta fizica (lucratul propriu zis) in unitate. Aceasta conditionare se regsea in legea 142/1998 (art. 6 alin. (1) din Legea 145/1998) – in prezent actul legislativ este iesit din vigoare.

Tichetele de masa se primesc doar pentru veniturile de la functia de baza.

Functia de baza pentru angajatii cu mai multe contrate de munca se stabileste de angajat, acolo unde considera acesta ca este, pentru un singur loc de munca. Angajatul trebuie sa completeze in acest sens o declaratia pe propria raspundere.

Concluzie:

Angajatorul poate sa acorde tichete de masa angajatilor in regim de telemunca si munca la domiciliu, in functie de numarul de zile lucrate, dar nu mai mult decat zilele lucratoare din decursul unei luni.

Lege telemunca actualizata la zi

Link lege

Alte spete telemunca

Link catre sectiunea dedicata telemuncii

Telemunca, mod de organizare, legislatie specifica, contraventii, contract de munca, aspecte fiscale activitate de telemunca

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *